خرید بیمه مسئولیت مدیران سینما،تئاتر،سالن‌های نمایش و کنسرت

1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی