بهترین بیمه مسافرتی کدام است؟ راهنمای انتخاب برترین بیمه سفر در سال 1402


یکی از رایج ترین سؤالاتی که افراد در مورد مسافرت دارند این است که کدام بیمه مسافرتی را بخریم؟ سفر ها همیشه با خطراتی همراه هستند و حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی می توانند سفر ها را به شدت تهدید کنند و خاطرات نا مطلوبی را به جای بگذارند. علاوه بر این، بیمه هایی مثل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، خطرات رخ داده در سفر هی خارجی را تحت پوشش قرار نمی دهند. در این شرایط، بهترین راهکار برای پشتیبانی در سفر، بیمه مسافرتی است؛ بنابراین با ما همراه باشید تا به معرفی و بررسی بهترین بیمه مسافرتی و شرایط انتخاب آن بپردازیم.

بهترین بیمه مسافرتی

آشنایی با بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی یکی از انواع بیمه های شخصی است که ‌بیمه گذار را در سفر های خارجی حمایت می کند و هزینه های ناشی از حوادث را به تفکیک خاصی تحت پوشش قرار می دهد. پوشش های بیمه مسافرتی در اکثر شرکت های بیمه، شامل مواردی مانند هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان، هزینه های ناشی از تاخیر در تحویل چمدان ها، هزینه های لازم در صورت سرقت یا گم شدن مدارک شناسایی ‌بیمه گذار، هزینه های فوری دندان پزشکی، بازگشت ‌بیمه گذار به کشور مقصد در صورت بروز حادثه یا بیماری، بازگرداندن اعضای خانواده بیمه گذار به کشور مقصد در صورت فوت یا بستری شدن او، بازگرداندن جسد متوفی به کشور در صورت فوت ‌بیمه گذار، مشاوره و پرداخت هزینه مسائل حقوقی در کشور مقصد، پرداخت هزینه بازگشت ‌بیمه گذار به کشور در صورت فوت یکی از اعضای خانواده، پرداخت هزینه های ارسال دارو و... می شود.

با توجه به تعداد زیاد شرکت های بیمه برتر ایرانی که بیمه مسافرتی را ارائه می دهند، انتخاب مرکز مناسب برای دریافت بیمه مناسب ممکن است کار دشواری باشد. در ادامه، با بررسی نکات مهم، شما در این مسیر راهنمایی خواهیم کرد.

راهنمای خرید بیمه مسافرتی: نکاتی برای انتخاب بهترین بیمه و جلوگیری از وقوع مشکلات در سفر

انتخاب برترین بیمه مسافرتی از نظر پوشش ها، برای هر فرد، مرحله مهمی در فرایند خرید بیمه است. البته، مفهوم بهترین بیمه برای هر فرد ممکن است متفاوت باشد. برخی افراد، بیمه‌ ای با قیمت مناسب را بهترین بیمه می دانند، در حالی که برای برخی دیگر، کیفیت ارائه خدمات و سرعت پرداخت خسارت اهمیت دارد؛ بنابراین، انتخاب بهترین بیمه مسافرتی، با توجه به شرایط و نیازهای هر فرد، متفاوت است و باید به دقت انجام شود.

پوشش های بیمه‌ای کامل در بیمه مسافرتی: راهنمایی برای انتخاب بهترین بیمه با پوشش های کامل و جامع

در خرید بیمه مسافرتی، پوشش های بیمه‌ای کامل امری بسیار حائز اهمیت است. باید توجه داشت که تمامی شرکت های بیمه، پوشش های یکسانی را ارائه نمی کنند و بعضی از پوشش ها فقط در برخی شرکت های خاص ارائه می شوند؛ بنابراین، برای داشتن بیمه مسافرتی کامل و جامع که در زمان نیاز بهترین خدمات را به شما ارائه کند، باید بیمه‌ ای با پوشش های کامل و جامع خریداری کنید.

بهترین بیمه سفر

برای پیدا کردن بهترین بیمه مسافرت از لحاظ قیمت و بیمه مسافرتی برتر از نظر پرداخت خسارت، بهتر است شرایط پوشش بیمه، شرایط شرکت کمک رسان، نحوه پرداخت خسارت و سایر عوامل مرتبط را با هم مقایسه کنید و سپس تصمیم خود را بگیرید. در جدول زیر پرفروش ترین بیمه های مسافرتی و  محبوب ترین بیمه سفر  با توجه به ویژگی ها معرفی شده است.

مقایسه پوشش های بهترین بیمه های مسافرتی

پوشش ها | شرکت بیمهپاسارگادایرانپارسانسامانملتآسیا اواسانآسیاالبرز
هزینه درمانبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
هزینه دندانپزشکیبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
بازگرداندن اعضای خانوادهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
جابه‌جایی یا بازگرداندن اضطراری بیمه گذاربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهخیر
بازگرداندن جسدبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
 تاخیر در حرکتبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
تاخیر در تحویل چمدان هابلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
گم شدن مدارکبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
گم شدن باربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
مسائل حقوقیبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبله
یافتن و ارسال باربلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
بازگشت اضطراریبلهبلهخیربلهبلهبلهبلهبله
ارسال داروبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
سفر ضروری اعضای خانوادهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
حواله وجه نقدبلهخیربلهبلهبلهبلهخیربله
حواله وجه ضمانتبلهخیربلهبلهبلهبلهخیربله
ارسال اطلاعات ضروریبلهبلهبلهبلهبلهبلهبلهبله
بازگرداندن کودکان بی سرپرستخیربلهخیربلهخیرخیربلهخیر
جستجو و نجاتخیربلهخیرخیرخیرخیرخیرخیر
آتش سوزی و سرقت منزل در زمان سفرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیر
هزینه کنسلی سفرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیر
سرقت موبایل تبلت و لپتاپ در سفرخیرخیرخیربلهخیرخیرخیرخیر

 

شرایط شرکت کمک رسان در بیمه مسافرتی: نکاتی برای انتخاب بهترین بیمه با توجه به شرایط شرکت کمک رسان

در بیمه مسافرتی، به دلیل عدم وجود شعبه شرکت های بیمه داخلی در کشورهای دیگر، خدمات بیمه مسافرتی از طریق شرکت های کمک رسان ارائه می شود. به این منظور، شرکت های بیمه با یک یا چند شرکت کمک رسان قرارداد دارند که خدمات بیمه مسافرتی را به بیمه گذاران در خارج از کشور ارائه می دهند؛ بنابراین، انتخاب بهترین بیمه مسافرتی، باید براساس شرایط و قراردادهای شرکت بیمه با شرکت کمک رسان مورد نظر باشد.

شرکت های کمک رسان
شرکت بیمهشرکت کمک رسان همکار
بیمه ایراناواسان (Evasan)
بیمه پاسارگاداواسان (Evasan)
بیمه پاسارگادکمک رسان ایران - SOS
بیمه پارسیانرایز شوتز (Reise schutz)
بیمه پارسیانمدیست (Mideast)
بیمه سامانمدیست (Mideast)
بیمه ملترمد (Remed)
بیمه البرزرایز شوتز (Reise schutz)
بیمه آسیارایز شوتز (Reise schutz)
بیمه آسیااواسان (Evasan)

 

بررسی نحوه پرداخت خسارت در بیمه مسافرتی: مقایسه روش های پرداخت خسارت توسط شرکت های کمک رسان بیمه

معیار کیفیت پرداخت خسارت، یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین بیمه است. شرکت های کمک رسان بیمه، به یکی از سه روش زیر، پرداخت خسارت را انجام می دهند:

  1. پرداخت خسارت به صورت مستقیم به سازمان های مربوطه (بیمارستان، فرودگاه و…)
  2. پرداخت خسارت به شخص بیمه گذار در زمان وقوع خسارت
  3. پرداخت خسارت به بیمه گذار بعد از وقوع حادثه و بازگشت بیمه گذار به ایران، با ارائه فاکتور ها و مدارک هزینه ها توسط او به شرکت بیمه

شرکت های مطرح کمک رسان بیمه، شامل شرکت های "رایز شوتز"، "ایران-SOS"، "اواسان" و "مدیست"، نیز نحوه پرداخت خسارت خود را بر اساس یکی از روش های فوق انجام می دهند. در این میان، شرکت های کمک رسان بیمه، با توجه به شرایط هر کشور و موقعیت مشتری، روش پرداخت خسارت مناسب را انتخاب می کنند؛ بنابراین، برای انتخاب بهترین بیمه مسافرتی، نحوه پرداخت خسارت توسط شرکت کمک رسان بیمه بسیار مهم است و باید با توجه به نیاز های خود، شرایط هر شرکت را مقایسه کرد.

مقایسه بیمه مسافرتی

مقایسه قیمت و شرایط بیمه مسافرتی در شرکت های مختلف: راهنمای انتخاب بهترین و ارزان ترین بیمه مسافرتی

برای برخی از افراد، انتخاب بهترین بیمه بر اساس قیمت آن بسیار مهم است. اما باید یاد آور شد که ارزان ترین بیمه مسافرتی، به معنای داشتن بالا ترین کیفیت و بهترین پرداخت خسارت نیست.

عوامل مختلفی بر قیمت بیمه مسافرتی تأثیر گذار هستند، از جمله سن مسافر، مدت سفر، مقصد سفر و میزان تعهدات بیمه‌نامه. همچنین عوامل دیگری نیز به طور غیر مستقیم بر قیمت بیمه مسافرتی تأثیر دارند، مانند پوشش های بیمه مسافرتی، نحوه پاسخگویی، نحوه پرداخت خسارت، شرکت کمک رسان، تخفیف های شرکت بیمه و غیره.

برای انتخاب بهترین و ارزان ترین بیمه مسافرتی، می توانید با استفاده از سایت "مرکز بیمه"، قیمت و شرایط بیمه مسافرتی در شرکت های مختلف را مقایسه کنید. این روش به شما امکان می دهد تا با توجه به نیازهای خود، بهترین و ارزان ترین بیمه مسافرتی را انتخاب کنید.

بهترین بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزا کدام است؟

بهترین بیمه سفر برای گرفتن ویزا بستگی به شرایط و مقررات کشور مقصد و نوع ویزایی که قصد درخواست آن را دارید، دارد. برخی از کشور ها برای صدور ویزا از بیمه مسافرتی به عنوان یکی از شرایط الزامی استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر این الزام را ندارند. بنابراین، بهترین راه برای انتخاب بهترین بیمه برای گرفتن ویزا، مراجعه به سایت سفارت یا کنسولگری کشور مورد نظر و چک کردن شرایط و مقررات لازم است.

بهترین بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزا

سخن پایانی

در این مطلب به بررسی مفاهیم و مزایای بهترین بیمه مسافرتی پرداختیم و نحوه انتخاب بهترین بیمه را برای مسافران شرح دادیم. بیمه مسافرتی می تواند در مواقع ناگهانی که در سفر با مشکلاتی رو به رو می شویم، از جمله بیماری، حوادث و سرقت، ما را تحت پوشش قرار داده و کمک کند تا با خیالی آسوده و با اطمینان بیشتر به سفر خود ادامه دهیم. 

با توجه به شرایط مختلف شرکت های بیمه و نوع سفری که قصد داریم انجام دهیم، انتخاب بهترین بیمه برای ما بسیار مهم است. شرکت مرکز بیمه به عنوان یکی از بهترین پلتفرم های فروش بیمه، شناخته شده است. با دریافت مشاوره از مشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای این مجموعه می توانید بهترین بیمه را برای سفر های خود خریداری کنید. کافیست به سایت مرکز بیمه مراجعه کرده و با مشاوران تماس حاصل فرمایید.


مقالات مرتبط:

مطالب مرتبط

سوال و جواب